Oferta

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska i rozwiązań w zarządzaniu środowiskiem:

–     rejestracja w BDO,

–     sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami,

–     sprawozdawczość oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

–     sprawozdawczość oraz naliczanie opłaty produktowej, 

–     sprawozdawczość dotycząca opłaty recyklingowej,

–     nawiązanie współpracy z Organizacją Odzysku,

–     prowadzenie ewidencji paliwa,

–     prowadzenie ewidencji odpadów,

– karty przekazania odpadów,

–     przygotowanie rocznego raportu dotyczącego wielkości emisji gazów cieplarnianych 

     i innych substancji do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,

–     informowanie klienta na bieżąco o zmianach w przepisach prawnych,

–     reprezentowanie firmy klienta przed instytucjami kontrolnymi,

–     prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska

–     konsultacje środowiskowe

–     raporty oddziaływania na środowisko

–   karty informacyjne przedsięwzięcia

–     operaty wodnoprawne

–     pozwolenia zintegrowane

– pozwolenia na emisję do powietrza

–     zgłoszenia instalacji (emisji z instalacji)

–   pozwolenia na wytwarzanie odpadów

–   zezwolenia na przetwarzanie odpadów

–     zezwolenia na zbieranie odpadów